Как быть если в сведетельстве о браке допущена ошибка

Замена свидетельства о рождении– одна из самых сложных процедур, связанных с регистрацией актов гражданского состояния.

Закон «Об актах гражданского состояния» № 143 ФЗ от 15.11.1997 г.

Порядок действий по замене свидетельства о рождении в целом одинаков, независимо от основания. Однако все же есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать.


Как быть если в сведетельстве о браке допущена ошибка


Әр түрлі өмірлік жағдайларға байланысты үлкен машақаты көп жағдайлар бар, құжаттар дұрыс емес рәсімделген және құжаттарға түзетулер енгізуге неғұрлым ерте кіріскеніңіз жөн. Дұрыс емес, толық емес және өзгерген мәліметтер жағдайында тұрғылықты жері бойынша АХАЖ -ға жүгіну қажет. Құжаттарға өзгертулер, түзетулер, толықтырулар енгізуге өтінішті құжаттары қате адамдар беруі тиіс.